Algemene voorwaarden Liefdevol Lianne fotografie
Oktober 2021

A. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Liefdevol Lianne fotografie.
2. Bij het afnemen van een dienst gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.
Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.

3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Liefdevol Lianne fotografie worden aangepast.

B. Copyright
1. Op alle – door Liefdevol Lianne fotografie gemaakte foto’s – rust copyright.
2. De foto's op de website zijn eigendom van Liefdevol Lianne fotografie en mogen niet gekopieerd of gebruikt worden zonder toestemming.

3. De foto’s die u van Liefdevol Lianne fotografie ontvangt, mogen in privékring onbeperkt gebruikt worden (voor alle andere doeleinden dient schriftelijk toestemming gevraagd te worden).
4. De foto's die u van Liefdevol Lianne fotografie ontvangt, mogen niet bewerkt worden (denk hierbij aan het toepassen van een filter, de foto bijsnijden of de foto omzetten naar bijvoorbeeld grijstinten / zwart-wit). 

C. Fotoreportages
1. Liefdevol Lianne fotografie is vrij haar artistieke kennis en inzicht in een fotoreportage toe te passen.
2. Na iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt (deze ontvangt u in de online galerij). U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Liefdevol Lianne fotografie niet geschikt zijn om te tonen.
3. Na ontvangst van de online galerij heeft u twee weken de tijd om uw keuze door te geven. Binnen uiterlijk 2 weken na deze keuze zult u de foto’s ontvangen via het programma WeTransfer.
4. Liefdevol Lianne fotografie bewaart de (originele en bewerkte) foto's van iedere reportage voor maximaal 2 jaar. Daarna worden deze verwijderd. Liefdevol Lianne fotografie is niet aansprakelijk wanneer door overmacht (denk aan brand of een computercrash) foto's eerder verloren gaan.


D. Betaling
1. De kosten van een reportage kunnen zowel contant worden afgerekend als worden overgemaakt. Wanneer de reportage contant wordt afgerekend, dient dit (uiterlijk) te gebeuren op de dag van de reportage. Overmaken dient (uiterlijk) binnen 2 weken na de reportagedatum te gebeuren.
2. De foto’s van een reportage worden pas verzonden zodra het volledige bedrag door Liefdevol Lianne fotografie ontvangen is.

E. Verzetten of annuleren
1. Het verzetten van een reportage (door bijvoorbeeld ziekte) is mogelijk. Graag dit zo tijdig mogelijk – maar uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de reportage - aan te geven.
2. Bij een buitenreportage is de kans aanwezig dat de reportage verzet moet worden wegens een slechte weersvoorspelling. Dit wordt uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de reportage gecommuniceerd.
3. In verband met het fotograferen van geboortereportages (welke in elke situatie voorrang hebben) kan de situatie ontstaan dat een reportage (op het laatste moment) moet worden verzet of misschien zelfs onderbroken moet worden. In deze gevallen wordt er zo snel mogelijk een nieuwe datum gepland.
4. Het annuleren van een reportage kan alleen bij zwaarwegende omstandigheden (zoals bijvoorbeeld een overlijden of ziekte in de naaste omgeving). In alle andere gevallen worden de kosten van de reportage alsnog gerekend.

F. Aansprakelijkheid & verantwoordelijkheid
1. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op Liefdevol Lianne fotografie.
2. Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.

G. Cadeaubon
1. Een cadeaubon heeft een waarde van een door u te bepalen bedrag (minimaal €10,-) of ter waarde van een fotosessie naar keuze.
2. Een cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld (contanten) en kan niet geruild of geretourneerd worden.
3. Een cadeaubon heeft geen "inlevertermijn" en is dus onbeperkt geldig.
4. Na eventuele prijswijzigingen wordt het bedrag op de cadeaubon (bij inlevering) in mindering gebracht op het totaalbedrag van de gekozen reportage.
5. Een cadeaubon dient in 1 keer gebruikt te worden (u ontvangt geen geld of tegoed retour).

H. Klachten
1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 10 werkdagen na levering van de foto’s, schriftelijk aan Liefdevol Lianne fotografie te worden doorgegeven. Liefdevol Lianne fotografie heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog verbeterd werk te leveren.
2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken (dit is uitsluitend mogelijk als er - volgens punt H.1 - binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend).
3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op Liefdevol Lianne fotografie, in welke zin dan ook.

I. Tarieven

1. De tarieven die gehanteerd worden, zijn de tarieven (zichtbaar onder het kopje "Informatie") op de website van Liefdevol Lianne fotografie.
2. Afwijken van deze tarieven (korting e.d.), is alleen mogelijk na wederzijds goedkeuren en met een schriftelijke bevestiging.
3. Liefdevol Lianne fotografie behoudt zich het recht de tarieven op elk moment te wijzigingen.