Algemene voorwaarden Liefdevol Lianne fotografie

Geldig vanaf maart 2020

A. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Liefdevol Lianne fotografie.
 2. Bij het afnemen van een dienst wordt akkoord gegaan met deze voorwaarden.
 3. Bezwaren tegen deze voorwaarden kunnen enkel schriftelijk en voorafgaand aan de fotosessie kenbaar worden gemaakt.
 4. Afwijken van deze voorwaarden (bij bijvoorbeeld een bruiloft- of geboortereportage) is alleen mogelijk na wederzijds goedkeuren en met een schriftelijke bevestiging.
 5. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Liefdevol Lianne fotografie worden gewijzigd.

B. Copyright, auteursrecht en portretrecht

 1. Op alle – door Liefdevol Lianne fotografie gemaakte foto’s – rust copyright, auteursrecht en portretrecht.
 2. De foto’s mogen niet gekopieerd of gebruikt worden door anderen dan de betalende klant.
 3. De foto’s mogen onbeperkt gebruikt worden in privékring, maar voor alle andere doeleinden dient schriftelijk toestemming gevraagd te worden.
 4. Bij het plaatsen van foto's op 'sociale media' (zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn) dient de naam Liefdevol Lianne fotografie genoemd te worden.
 5. De foto’s mogen niet bewerkt worden (denk hierbij aan het toepassen van een filter of bijsnijden).
 6. De foto’s worden, door Liefdevol Lianne fotografie, niet gebruikt zonder toestemming van de geportretteerde(n).

C. Fotoreportages

 1. Liefdevol Lianne fotografie is vrij haar artistieke kennis en inzicht in een fotoreportage toe te passen.
 2. Na iedere fotosessie wordt een selectie gemaakt welke zichtbaar is in de online galerij.
 3. Er kan geen beroep worden gedaan op foto’s die volgens Liefdevol Lianne fotografie niet geschikt zijn om te tonen.
 4. Liefdevol Lianne fotografie bewerkt de foto's naar eigen inzicht; het verwijderen van onzuiverheden of (tijdelijke) storende elementen bij de geportretteerde(n) zijn bij iedere fotosessie inbegrepen.
 5. De foto's in de online galerij blijven maximaal 2 maanden online; hierna wordt de galerij verwijderd.
 6. Liefdevol Lianne fotografie bewaart de (originele en bewerkte) foto's van iedere fotosessie voor maximaal 1 jaar. Daarna worden deze verwijderd (Liefdevol Lianne fotografie is niet aansprakelijk wanneer door overmacht (denk aan brand of een computercrash) foto's eerder verloren gaan).

D. Tarieven & betaling

 1. De tarieven die gehanteerd worden, zijn de tarieven op de website van Liefdevol Lianne fotografie.
 2. Afwijken van deze tarieven (korting e.d.), is alleen mogelijk na wederzijds goedkeuren en met een schriftelijke bevestiging.
 3. Liefdevol Lianne fotografie behoudt zich het recht de tarieven of inhoud van de fotosessies op elk moment te wijzigen. Indien de fotosessie reeds geboekt is, gelden de eerdere afspraken / tarieven.
 4. De kosten van een fotosessie kunnen zowel contant worden afgerekend als worden overgemaakt. Wanneer de fotosessie contant wordt afgerekend, dient dit (uiterlijk) te gebeuren op de dag van de fotosessie.
 5. De foto’s van een fotosessie worden pas verzonden – via het programma WeTransfer - zodra het volledige bedrag door Liefdevol Lianne fotografie ontvangen is.

E. Verzetten of annuleren

 1. Het verzetten van een fotosessie (door een geldige reden zoals ziekte) is mogelijk. Graag dit zo tijdig mogelijk – maar uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de fotosessie - aan te geven.
 2. Bij een buitenreportage is de kans aanwezig dat de reportage verzet moet worden wegens een slechte weersvoorspelling. Dit wordt uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de fotosessie gecommuniceerd.
 3. Bij een ‘cake smash’ dient er uiterlijk 48 uur voor de datum geannuleerd worden. Indien later wordt geannuleerd, worden de kosten voor de (nieuwe) taart doorberekend naar de klant.

F. Aansprakelijkheid & verantwoordelijkheid

 1. Liefdevol Lianne fotografie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijk dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens een fotosessie.
 2. Deelname aan een fotosessie is geheel voor eigen risico.

G. Cadeaubon

 1. Een cadeaubon heeft een waarde van een fotosessie of bedrag naar keuze (minimaal €25,-).
 2. Een cadeaubon is geldig voor de fotosessie en/of producten waarvoor deze is uitgegeven, zoals op de cadeaubon staat vermeld.
 3. Een cadeaubon is niet inwisselbaar voor contanten en kan niet geruild of geretourneerd worden.
 4. Een cadeaubon heeft geen "inlevertermijn" en is dus onbeperkt geldig.
 5. Een cadeaubon dient in één keer gebruikt te worden (geen geld of tegoed retour).

H. Klachten

 1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch binnen tien werkdagen na levering van de foto’s, schriftelijk aan Liefdevol Lianne fotografie te worden doorgegeven.
 2. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken (dit is uitsluitend mogelijk als er - volgens punt H.1 - binnen tien dagen een officiële klacht is ingediend).
 3. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen of (schade)claims te leggen op Liefdevol Lianne fotografie.
 4. Liefdevol Lianne fotografie is niet aansprakelijk voor afdrukken die elders zijn gedaan dan bij Liefdevol Lianne fotografie.
 5. Klachten over kleur / compositie ten gevolge van afdrukken bij derden, worden niet in behandeling genomen.