Privacyverklaring

Lianne van Poppel - Alferink is namens Liefdevol Lianne fotografie (gevestigd aan Oude Dijk 11, 4741 RX in Hoeven) verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerkt Liefdevol Lianne fotografie?
Liefdevol Lianne fotografie verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Liefdevol Lianne fotografie hebt verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Liefdevol Lianne fotografie verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mail adres
- Bankrekeningnummer
- Overige persoonsgegevens die je hebt gedeeld (bijvoorbeeld in correspondentie, telefonische of tijdens een kennismakingsgesprek)

Met welk doel (op basis van welke grondslag) verwerkt Liefdevol Lianne fotografie de persoonsgegevens?
Liefdevol Lianne fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Voor het aangaan en uitvoeren van opdrachten / overeenkomsten
- Om je te kunnen informeren en/of afspraken te kunnen maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals fiscale en administratieve verplichtingen)
Deze gegevens worden verzameld op grondslag van overeenkomst; de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en Liefdevol Lianne fotografie.

Waar worden de persoonsgegevens opgeslagen?
Liefdevol Lianne fotografie gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
- De mailbox van Liefdevol Lianne fotografie (hierin wordt al het mailcontact bewaard)
- De computer en twee harde schijven van Liefdevol Lianne fotografie (hierop worden alle foto's en klant- / persoonsgegevens bewaard)

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?
Liefdevol Lianne fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Jouw gegevens worden onder andere beschermd door een sterk wachtwoord zowel op WiFi verbinding, de computer, de harde schijven als de mailbox van Liefdevol Lianne fotografie.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@liefdevolliannefotografie.nl

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
Jouw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.
- De foto's van een fotosessie worden maximaal 2 jaar bewaard.
- Verstuurde facturen worden - in verband met de fiscale bewaarplicht - minimaal 7 jaar bewaard.
- Persoonsgegevens die je actief verstrekt (in bijvoorbeeld correspondentie, telefonisch of in een kennismakingsgesprek) worden bewaard zolang Liefdevol Lianne fotografie actief is.

Met wie deelt Liefdevol Lianne fotografie mijn gegevens?
Liefdevol Lianne fotografie deelt uitsluitend persoonsgegevens met een derde partij als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst (zoals bijvoorbeeld het bestellen en laten bezorgen van een cadeaubon) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Liefdevol Lianne fotografie mag, indien daar toestemming voor is gegeven, foto’s plaatsen op haar website en social media. Tevens kan Liefdevol Lianne fotografie de foto’s gebruiken om in te sturen voor fotowedstrijden en/of publicatie.

Worden er cookies of vergelijkbare technieken gebruikt?
Nee, Liefdevol Lianne fotografie gebruikt geen cookies of andere vergelijkbare technieken.

Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren / aan te passen of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Liefdevol Lianne fotografie én heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je een verzoek in kunt dienen om de persoonsgegevens die Liefdevol Lianne fotografie van jou beschikt, in een computerbestand naar jou (of een andere - door jou genoemde - organisatie) te sturen.